Πέμπτη, 16 Δεκέμβριος 2010 13:40

Ενημερωτικό Έντυπο


     

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)