Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2013 13:27

Δράσεις του Έργου

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΠΟΥΚΙ»

mpouki_logo

Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Μπουκί" (www.mpouki.gr)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΠΟΥΚΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ "ΡΟΜΑ" ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Το Έργο «ΜΠΟΥΚΙ», εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Υπ. Εργασίας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Έργο αφορά τη μελέτη και εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης 80 άνεργων ΡΟΜΑ που κατοικούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης μέσω της δημιουργίας ΚΟΙΝ.Σ.Ε. (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης)

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν:


• η Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων ΡΟΜ,
• η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.,
• Ο Δήμος Φαρσάλων,
• Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. και η
• ΠΡΟΤΖΕΚΤ Α.Ε. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου.

Οι δράσεις του «ΜΠΟΥΚΙ»

Οι κατηγορίες των δράσεων και οι εταίροι της Α.Σ. που τις υλοποιούν είναι οι εξής:

Μελέτη:
Αποτύπωση της κατάστασης στη Περιφερειακή Ενότητα της αγοράς εργασίας και ειδικότερα σε σχέση με δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας σε αντιστοίχηση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας στόχου. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από την ΠΡΟΤΖΕΚΤ Α.Ε.

Δικτύωση:Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με δομές και άλλα Σχέδια. Η υλοποίηση θα γίνει από την ΠΡΟΤΖΕΚΤ Α.Ε. και Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
Ενέργειες Ενημέρωσης 'Ευαισθητοποιησης: Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια, Τύπος κλπ. Η δράση θα υλοποιηθεί από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και το Δήμο Φαρσάλων
Συτντονισμός και Διαχείρηση:Διαχείριση του έργου σύμφωνα με τη διαχειριστική επάρκεια και τον κανονισμό λειτουργίας που θα υλοποιηθεί από την ΠΡΟΤΖΕΚΤ Α.Ε.
Κατάρτιση:Υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, σε 80 ΡΟΜΑ στο αντικείμενο «Συλλογή και εμπορία υλικών ανακύκλωσης και μεταχειρισμένων ειδών», τα οποία κατανέμονται ως εξής:

• ΛΑΡΙΣΑ: 20 ΑΤΟΜΑ Χ 160 ΩΡΕΣ,
• ΒΟΛΟΣ: 20 ΑΤΟΜΑ Χ 160 ΩΡΕΣ,
• ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 20 ΑΤΟΜΑ Χ 160 ΩΡΕΣ,
• ΤΡΙΚΑΛΑ: 20 ΑΤΟΜΑ Χ 160 ΩΡΕΣ.

Η δράση θα υλοποιηθεί απλό το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη:

• συνεδρίες συμβουλευτικής ατομικές και ομαδικές.
• Εκπόνηση των Business Plans του ΚΟΙΝΣΕ,
• εκδηλώσεις,
• παραγωγή και διανομή υλικού πληροφόρησης.
• Ίδρυση 4 ΚΟΙΝΣΕ (ένας σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Θεσσαλίας) με αντικείμενο τη συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών.
Η δράση θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. και την Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων ΡΟΜ (Ο.Θ.Ε.Ρ.)