Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2010 13:28

04/02/2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο.Π.Α.Α.Χ. – Ε.Κ.Τ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ» - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ STAGE

Η ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος «Ο.Π.Α.Α.Χ. – Ε.Κ.Τ. ΚΑΤΩ  ΟΛΥΜΠΟΥ  - ΚΙΣΣΑΒΟΥ» καλεί:

Τις επιχειρήσεις όλου του Νομού Λάρισας  να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18 -30 ετών, σε θέσεις απασχόλησης του προγράμματος Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE), διαφόρων ειδικοτήτων, αποφοίτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι επιχειρήσεις για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, για την απασχόληση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης STAGE υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ανά ειδικότητα οι θέσεις για τις οποίες ζητούν να επιχορηγηθούν (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ).
  • Έναρξη επιτηδεύματος για τα Φυσικά Πρόσωπα και καταστατικό και ΦΕΚ, όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., κλπ), και
  • Αριθμητική κατάσταση υπογεγραμμένη με το προσωπικό που απασχολούν, ανά ειδικότητα, κατά τους έξι τελευταίους μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για τις θέσεις STAGE του προγράμματος, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης.
  • Αντίγραφα συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το προσωπικό που απασχολεί.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Από Τρίτη 5/02/2008 έως και 19/02/2008