Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2010 12:07

Γενικά για το πρόγραμμα

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η σελίδα μας, είναι δημιουργία των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στο Ν. Λάρισας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας, από την Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων των περιοχών παρέμβασης του Ν. Λάρισας, και αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, ανάμεσα στους ανέργους, τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος, τους επιχειρηματίες και τους φορείς που ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση της ανεργίας και την  προώθηση ίσων ευκαιριών των ωφελουμένων που διαμένουν στους  Δήμους παρέμβασης του σχεδίου.

Σκοπός της σελίδας που έγινε στο πλαίσιο της δράσης Δικτύωση του σχεδίου «ΟΠΑΑΧ - Ε.Κ.Τ. Β.Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» και
«Ο
ΠΑΑΧ-ΕΚΤ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ» είναι η παρουσίαση του κάθε προγράμματος στους επισκέπτες και  η ενημέρωσή τους σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησής του.
Στις σελίδες μας θα βρείτε:

  • Παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος
  • Προκηρύξεις για την υλοποίηση του προγράμματος
  • Πληροφορίες για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
  • Μητρώο ωφελουμένων
  • Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για αναζήτηση εργασίας