Πέμπτη, 19 Μάιος 2011 11:44

2η Προκήρυξη ΟΠΑΑΧ

Δείτε και κατεβάστε την 2η προκήρυξη, τις προσκλήσεις και τα έργα απο τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)