Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 11:10

Συναντήσεις


Συναντήσεις

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος διενεργήθηκαν οι εξής συναντήσεις
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, In Chiarnavalle, Italy, 3-4/11/2006
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, In Corsica, France, 4-9/12/2006
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, In La Spezia, Italy, 13-14/4/2007
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, στη Μελιβοία Αγιάς Λάρισας, Ελλάδα, 11-12/10/2007
5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, San Costantino Albanese στα Βασιλικάτα, Italy 19-20/10/2007
6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, In Chiarnavalle, Italy, 30/11 -2/12/2007

Τεκμηρίωση Συναντήσεων


In Chiarnavalle, Italy
chiarnavalle_4-11-2006-1 chiarnavalle_4-11-2006-2 chiarnavalle_4-11-2006-3 chiarnavalle_4-11-2006-4
chiarnavalle_4-11-2006-5
στη Μελιβοία Αγιάς Λάρισας, Ελλάδα
melivoia_1 melivoia_2 melivoia_3 melivoia_4

San Costantino Albanese στα Βασιλικάτα
san_costantino_albanese_19-10-2007


Λοιπό Υλικό

4η Συνάντηση του προγράμματος CASTAGNA (MEDITERRITAGE INTERREG IIIC SOUTH)
Αποτελέσματα Ημερίδας του του προγράμματος CASTAGNA

Το κάστανο αποτελεί σημαντικό προϊόν στην περιοχή της Όσσας και ιδιαίτερα στο Δήμο Μελιβοίας.  Η ποιότητα του κάστανου που παράγεται είναι εξαιρετική, γεγονός που οφείλεται στο εντόπιο γενετικό υλικό, την καταλληλότητα του εδάφους και του κλίματος αλλά και τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται.  Σημαντική αδυναμία στην περιοχή αποτελεί ότι το προϊόν δεν μεταποιείται και πωλείται νωπό σε χονδρεμπόρους ή απ’ ευθείας στη λιανική αγορά.  Χάνεται έτσι σημαντικό εισόδημα από την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να παραμείνει στην περιοχή.

Η καστανιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, ημισκιόφυτο ύψους έως και 30 μέτρα.  Ο κορμός του σε νεαρή ηλικία είναι λείος με χρώμα λαδί έως λαδοπράσινο και σε μεγαλύτερη των 30 ετών σταχτής με ξηρόφλοιο και επιμήκεις ραγαδώσεις.  Τα φύλλα είναι απλά, επιμήκη, μήκους έως και 20 εκατοστά, οξύληκτα, με πριονωτές παρυφές.  Οι καρποί της είναι βρώσιμα αμυλώδη κάρυα με καστανό δερματώδες περίβλημα.  Ανά 2 ή 3 μαζί περιβάλλονται από ακανθώδες περίβλημα (αχινό) που ανοίγει κατά την ωρίμανση των καρπών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η καστανιά είναι ασβεστόφοβη, προτιμά όξινα εδάφη σχετικά χαλαρά, πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία.

Διαχειριστικά απαντάται σε δύο μορφές.  Η πρεμνοφυής μορφή απαντάται σε δάση αειφορικώς διαχειριζόμενα κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και το Άγιον Όρος με κύριο σκοπό την ξυλοπαραγωγή. Η σπερμοφυής μορφή απαντάται σε παλιούς παραδοσιακούς καστανεώνες και σε νέους, σύγχρονους  με κύριο σκοπό την παραγωγή βρώσιμου κάστανου. 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ πλεονεκτεί σε σχέση με ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των καστανεώνων της,  αποτελείται από σύγχρονες φυτείες υψηλής ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης.

Το κάστανο είναι ένα διατροφικό προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας.  Αυτό είναι γνωστό από  παλιά και γι’ αυτό η καλλιέργεια της καστανιάς διαδόθηκε σε όλο σχεδόν τον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο αλλά και την νησιωτική Ελλάδα όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.