Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 11:05

Κάστανο


Το κάστανο αποτελεί σημαντικό προϊόν στην περιοχή της Όσσας και ιδιαίτερα στο Δήμο Μελιβοίας. Η ποιότητα του κάστανου που παράγεται είναι εξαιρετική, γεγονός που οφείλεται στο εντόπιο γενετικό υλικό, την καταλληλότητα του εδάφους και του κλίματος αλλά και τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται. Σημαντική αδυναμία στην περιοχή αποτελεί ότι το προϊόν δεν μεταποιείται και πωλείται νωπό σε χονδρεμπόρους ή απ' ευθείας στη λιανική αγορά. Χάνεται έτσι σημαντικό εισόδημα από την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να παραμείνει στην περιοχή.
Η καστανιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, ημισκιόφυτο ύψους έως και 30 μέτρα. Ο κορμός του σε νεαρή ηλικία είναι λείος με χρώμα λαδί έως λαδοπράσινο και σε μεγαλύτερη των 30 ετών σταχτής με ξηρόφλοιο και επιμήκεις ραγαδώσεις. Τα φύλλα είναι απλά, επιμήκη, μήκους έως και 20 εκατοστά, οξύληκτα, με πριονωτές παρυφές. Οι καρποί της είναι βρώσιμα αμυλώδη κάρυα με καστανό δερματώδες περίβλημα. Ανά 2 ή 3 μαζί περιβάλλονται από ακανθώδες περίβλημα (αχινό) που ανοίγει κατά την ωρίμανση των καρπών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η καστανιά είναι ασβεστόφοβη, προτιμά όξινα εδάφη σχετικά χαλαρά, πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία.
Διαχειριστικά απαντάται σε δύο μορφές. Η πρεμνοφυής μορφή απαντάται σε δάση αειφορικώς διαχειριζόμενα κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και το Άγιον Όρος με κύριο σκοπό την ξυλοπαραγωγή. Η σπερμοφυής μορφή απαντάται σε παλιούς παραδοσιακούς καστανεώνες και σε νέους, σύγχρονους με κύριο σκοπό την παραγωγή βρώσιμου κάστανου.
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ πλεονεκτεί σε σχέση με ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των καστανεώνων της, αποτελείται από σύγχρονες φυτείες υψηλής ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης.
Το κάστανο είναι ένα διατροφικό προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας. Αυτό είναι γνωστό από παλιά και γι' αυτό η καλλιέργεια της καστανιάς διαδόθηκε σε όλο σχεδόν τον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο αλλά και την νησιωτική Ελλάδα όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.


melivoia_3

Το κάστανο αποτελεί σημαντικό προϊόν στην περιοχή της Όσσας και ιδιαίτερα στο Δήμο Μελιβοίας.  Η ποιότητα του κάστανου που παράγεται είναι εξαιρετική, γεγονός που οφείλεται στο εντόπιο γενετικό υλικό, την καταλληλότητα του εδάφους και του κλίματος αλλά και τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται.  Σημαντική αδυναμία στην περιοχή αποτελεί ότι το προϊόν δεν μεταποιείται και πωλείται νωπό σε χονδρεμπόρους ή απ’ ευθείας στη λιανική αγορά.  Χάνεται έτσι σημαντικό εισόδημα από την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να παραμείνει στην περιοχή.

Η καστανιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, ημισκιόφυτο ύψους έως και 30 μέτρα.  Ο κορμός του σε νεαρή ηλικία είναι λείος με χρώμα λαδί έως λαδοπράσινο και σε μεγαλύτερη των 30 ετών σταχτής με ξηρόφλοιο και επιμήκεις ραγαδώσεις.  Τα φύλλα είναι απλά, επιμήκη, μήκους έως και 20 εκατοστά, οξύληκτα, με πριονωτές παρυφές.  Οι καρποί της είναι βρώσιμα αμυλώδη κάρυα με καστανό δερματώδες περίβλημα.  Ανά 2 ή 3 μαζί περιβάλλονται από ακανθώδες περίβλημα (αχινό) που ανοίγει κατά την ωρίμανση των καρπών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η καστανιά είναι ασβεστόφοβη, προτιμά όξινα εδάφη σχετικά χαλαρά, πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία.

Διαχειριστικά απαντάται σε δύο μορφές.  Η πρεμνοφυής μορφή απαντάται σε δάση αειφορικώς διαχειριζόμενα κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και το Άγιον Όρος με κύριο σκοπό την ξυλοπαραγωγή. Η σπερμοφυής μορφή απαντάται σε παλιούς παραδοσιακούς καστανεώνες και σε νέους, σύγχρονους  με κύριο σκοπό την παραγωγή βρώσιμου κάστανου. 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ πλεονεκτεί σε σχέση με ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των καστανεώνων της,  αποτελείται από σύγχρονες φυτείες υψηλής ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης.

Το κάστανο είναι ένα διατροφικό προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας.  Αυτό είναι γνωστό από  παλιά και γι’ αυτό η καλλιέργεια της καστανιάς διαδόθηκε σε όλο σχεδόν τον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο αλλά και την νησιωτική Ελλάδα όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.