Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 10:59

Γενικά για το Πρόγραμμα


Στόχος του προγράμματος INTERREG III C είναι να βελτιώσει και να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις δημόσιες πολιτικές μέσα από τη συνεργασία των περιφερειών.

 

Πρόγραμμα MEDITERRITAGE
Το πρόγραμμα MEDITERRITAGE έχει ως θέμα του την οικονομική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών όγκων στις Ευρω-μεσογειακές Περιφέρειες. Υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙC South και πιο συγκεκριμένα της κατηγορίας έργων RFO (Region Framework Operations), η οποία έχει σαν στόχο την προώθηση διαπεριφερειακών – διακρατικών συνεργασιών για την επιλογή θεματικών κατευθύνσεων και στρατηγικών για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών των ορεινών όγκων. Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν να συμβάλουν στην οικονομική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών όγκων.

Υποπρόγραμμα CASTAGNA
Ο γενικός στόχος του υποπρογράμματος CASTAGNA είναι η οικονομική αξιοποίηση του κάστανου. Η διαδικασία αξιοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο περνά μέσα από την ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των τοπικών φορέων, των παραγωγών, των τοπικών πληθυσμών και των καταναλωτών.

Στόχοι του έργου :
Στόχος της ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε. με την συμμετοχή του ως εταίρου στο παρόν πιλοτικό πρόγραμμα είναι:
• η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ ορεινών περιοχών της Μεσογείου, όπου η καλλιέργεια και η εμπορία του κάστανου αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
• η βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών περιοχών του νομού μέσω της πιλοτικής αξιοποίησης ενός προϊόντος, όπως το κάστανο που έχει περιθωριακή παρουσία στην αγροτική οικονομία του νομού.

Δράσεις του προγράμματος που αφορούν την περιοχή μας :
1. Εκπόνηση μελέτης από το Δρ. Διαμαντή Στέφανο με τίτλο : «Ασθένειες της Καστανιάς και οι τρόποι καταπολέμησης τους».
• Δημιουργία Δικτύου μεταξύ των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης,
• Δημιουργία και εκτύπωση φυλλαδίου συνταγών με βάση το Κάστανο. Το φυλλάδιο είναι μεταφρασμένο στα γαλλικά & ιταλικά
• Διακρατική συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας - εμπειριών και τη διάδοση καλών πρακτικών,
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της καλλιέργειας του κάστανου.

Τοπικό δίκτυο ΟΤΑ
Το τοπικό δίκτυο των ΟΤΑ αποτελείται από τους Δήμους : Μελιβοίας, Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Αγιάς, Λακέρειας και την Κοινότητα Αμπελακίων που εκπροσωπείται από την Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου – η οποία είναι ένας από τους εταίρους του υποπρογράμματος.
Χρονική διάρκεια έργου: Από 1/11/2006 έως 30/12/2007
Χώρες διακρατικής συνεργασίας:Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία

Εταίροι του Υποπρογράμματος CASTAGNA:
1 Communauté de montagne FOSSE DU LOUP CALABRE (Ιταλία)
2 Province de La Spezia LIGURIE (Ιταλία)
3 Commune de PIEDICROCE CORSE (Γαλλία)
4 Commune de SAN COSTANTINO ALBANESE BASILICATE (Ιταλία)
5 Agence du Dév ELASSONA KISSAVOS THESSALIE (Ελλάδα)
6 Mugla (Τουρκία)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Ιστοσελίδας του έργου: www.mediterritage.eu