Πέμπτη, 19 Μάιος 2011 08:11

Τοπικό Πρόγραμμα

To LEADER + είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, με σεβασμό στο περιβάλλον που ζουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αποτελούν μια ακόμη πηγή εισοδήματος για αυτούς, με ταυτόχρονη προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία και αναδεικνύεται.

Επομένως οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, παράλληλα με την ενασχόλησή τους με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία, μπορούν, μέσω του προγράμματος, να αναπτύξουν νέες επενδυτικές δραστηριότητες, για τις οποίες θα λάβουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Με άλλα λόγια, το LEADER+ δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα κοινοτικών επιδοτήσεων ή στήριξης αγροτικών προϊόντων, οι οποίες παρέχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Γεωργίας. Εδώ οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών ενεργοποιούνται μόνοι τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την τύχη τους, προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις, που προβλέπονται από το πρόγραμμα και κάνουν πράξη, οι ίδιοι, όσα οραματίζονται για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Τα κέντρα λήψης των αποφάσεων δεν βρίσκονται σε κάποιο απομονωμένο από τα προβλήματα της υπαίθρου γραφείο κεντρικής υπηρεσίας στην Αθήνα, αλλά εδώ, στην ίδια την τοπική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των προηγούμενων ανάλογων κοινοτικών πρωτοβουλιών LEADER Ι και LEADER ΙΙ, θα εφαρμοσθεί την περίοδο 2002-2008.