Τετάρτη, 03 Νοέμβριος 2010 12:55

Γενικά για το πρόγραμμα

Η Αναπτυξιακή Ελασσόνας-Κισσάβου ως συντονιστής και η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ και του ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ διοργάνωσαν συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόγραμμα Δράσεων Ενημέρωσης στο τομέα της ΚΑΠ με τίτλο «ΝΕΑ ΚΑΠ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση και υλοποιείται στα πλαίσια των Δράσεων Ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του ΚΑΝ. (ΕΚ) 814/2000 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 242.000 Ευρώ και χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά το 75% του ποσού αυτού.

H Ε.Ε. αποφάσισε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση 3 κεντρικούς άξονες: την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευζωία των ζώων, μετά και τα διατροφικά σκάνδαλα αλλά κυρίως λόγω της ανάγκης αναθεώρησης της ΚΑΠ προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης με τον ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει δράσεις, που σκοπό θα έχουν την ενημέρωση όχι μόνο των αγροτών - όπως μέχρι τώρα - αλλά και του ευρέως κοινού. Αυτό είναι απόρροια δύο παραγόντων:

  1. της νέας ΚΑΠ, η οποία ενισχύει τους παραγωγούς μόνο εφόσον συμμορφώνονται με κάποιους όρους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και
  2. της απαίτησης των καταναλωτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων, που σημαίνει και ενδιαφέρον για τον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα, ώστε να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ακόμη και η ευζωία των ζώων.

Έτσι, η Αναπτυξιακή Ελασσόνας-Κισσάβου Α.Ε. ως συντονιστής, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ κατάθεσαν πρόταση με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων γύρω από τα παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον, δεδομένης της διαφαινόμενης τάσης αποχώρησης κάποιων βαμβακοπαραγωγών τελείως ή εν μέρει από την καλλιέργεια βαμβακιού, λόγω της μείωσης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και της μειωμένης ενίσχυσης του προϊόντος στόχος του προγράμματος είναι να συζητηθούν και κάποιες διέξοδοι για τους παραγωγούς αυτούς.

Θα πραγματοποιηθούν 6 συνολικά ημερίδες σε ισάριθμες περιοχές του Ν. Λάρισας (Ελασσόνα, Λιβάδι, Βερδικούσα, Τύρναβο, Μακρυχώρι, Κιλελέρ), 2 σεμινάρια, ένα για αιγοπροβατοτρόφους και ένα για χοιροτρόφους, θα εκδοθούν φυλλάδια και μπροσούρες, ενώ θα πραγματοποιηθούν στρογγυλά τραπέζια συζήτησης στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στα οποία θα μπορεί να συμμετέχει το κοινό. Στα σεμινάρια θα μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο αιγοπροβατοτρόφοι ή χοιροτρόφοι, αλλά και βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι σκέπτονται να ασχοληθούν και με την κτηνοτροφία. Η συμμετοχή στις δράσεις αυτές είναι δωρεάν, ενώ θα χορηγηθεί στο τέλος πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η ΑΝΕΛΚΙΣ ως συντονιστής εταίρος που υπέβαλλε την πρόταση, αναλαμβάνει τον συντονισμό και την οργάνωση της προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης της δράσης καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της. Θα διασφαλίσει την ορθή διεξαγωγή των διαδικασιών, θα ενημερώσει και θα ενεργοποιήσει το ευρύ κοινό με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, φροντίζοντας παράλληλα για την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάχυση των συμπερασμάτων, θα αναλάβει τη διαμόρφωση και έκδοση του ενημερωτικού υλικού και την οργάνωση των δημόσιων συζητήσεων στα ΜΜΕ.

Οι δύο εταίροι (Ένωση Νέων Αγροτών Λάρισας και Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Λάρισας) θα αναλάβουν να ενημερώσουν τόσο τους κτηνοτρόφους και βαμβακοπαραγωγούς, όσο και κάθε νέο αγρότη άμεσα ενδιαφερόμενο για ενασχόληση με την κτηνοτροφία και θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις.
Οι Φίλοι του Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του, αντίστοιχα, θα αναλάβουν να ενημερώσουν τόσο τα μέλη τους, όσο και κάθε ευαίσθητο πολίτη της περιοχής με στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις δράσεις του προγράμματος.