Τετάρτη, 03 Νοέμβριος 2010 13:13

Δράση 4: Σεμινάριο χοιροτρόφων

Τόπος και χρόνος υλοποίησης: Τετάρτη 20/6/2007 και την Πέμπτη 21/6/2007 στη Λάρισα, σε αίθουσα του ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, Σωκράτους 111, ώρα 17.00.
Υλικό ενημέρωσης:
1.
Πρόγραμμα Σεμιναρίου
2.
Ενημερωτική επιστολή
3.
Δελτίο τύπου 19/06/2007

Υλικό Σεμιναρίου
1.
Ομιλίες
2.
Φωτογραφίες
3.
Έντυπο Αξιολόγησης