Τετάρτη, 03 Νοέμβριος 2010 13:09

Δράση 3: Σεμινάρια Αιγοπροβατοτροφίας

Στα πλαίσια της δράσης υλοποιήθηκαν 3 σεμινάρια στις εξής περιοχές:
Πόλη Ημ/νια Ωρα Τόπος υλοποίησης
Ελασσόνα
16-17/4/07 12.00 Αίθουσα ΑΝΕΛΚΙΣ
Τύρναβος 18-19/4/07 12.00 Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο
Λάρισα 20-21/4/07 10.30 Αίθουσα ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση
Υλικό ενημέρωσης:
1.
Πρόγραμμα Σεμιναρίων
2.
Δελτίο τύπου 16/04/2007
3.
Δελτίο τύπου 19/04/2007

Σεμινάριο στην Ελασσόνα
1.
Πρόγραμμα
2.
Ομιλίες
3.
Φωτογραφίες
4.
Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο
5.
Έντυπο Αξιολόγησης
Σεμινάριο στον Τύρναβο
1.
Πρόγραμμα
2.
Ομιλίες
3.
Φωτογραφίες
4.
Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο
5.
Έντυπο Αξιολόγησης
Σεμινάριο στη Λάρισα
1.
Πρόγραμμα
2.
Ομιλίες
3.
Φωτογραφίες
4.
Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο
5.
Έντυπο Αξιολόγησης