Τετάρτη, 03 Νοέμβριος 2010 13:06

Δράση 2: Έκδοση Φυλλαδίων - Μποσούρες

Παρακάτω παρουσιάζεται το υλικό που παράχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.
Υλικό:
Μπροσούρα
1.
Τμήμα 1
2.
Τμήμα 2
3.
Τμήμα 3
4.
Τμήμα 4
Φυλλάδια
1.
Φυλλάδιο Α
2.
Φυλλάδιο Β