Πέμπτη, 19 Μάιος 2011 08:37

Leader I

Το πρόγραμμα LEADER  Ελασσόνας εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή που, γεωγραφικά, ορίζεται σαν Επαρχία Ελασσόνας. Η περιοχή LEADER εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Λάρισας και περικλείει το μεγαλύτερο μέρος της ορεινής μάζας του Ολύμπου.

Το μεγάλο ποσοστό ορεινών και ημιορεινών εκτάσεων την διαφοροποιούν από τον υπόλοιπο Νομό Λάρισας και την καθιστούν μία αυτόνομη, αλλά προβληματική, κεντρική γεωγραφική ενότητα στον Ελλαδικό χώρο.

Οι χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης της περιοχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την υποαπασχόληση και ανεργία του εργατικού δυναμικού, από το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, από την μικρή παραγωγικότητα της εργασίας και από την τάση μείωσης του πληθυσμού και την φθίνουσα κοινωνική συνοχή, επέβαλλαν και επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αναστροφή, «επί τα βελτίω», της αναπτυξιακής πορείας του τόπου.

Σημαντικός «εγγενής πόρος» της Επαρχίας Ελασσόνας ο Όλυμπος. «Δεμένο» με τη ζωή και τους θρύλους του λαού της το παγκόσμια γνωστό από την Μυθολογία ψηλότερο βουνό της Ελλάδας είναι πόλος έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Πάντα με σεβασμό στην φυσιογνωμία και την ιστορία του και μέσα από σειρά ήπιων παρεμβάσεων καλά σχεδιασμένων και προγραμματισμένων, ο Όλυμπος μπορεί να αποτελέσει κέντρο τουρισμού και να συμβάλλει θετικά στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων που κατοικούν σ’  αυτόν και στην ευρύτερη περιοχή.