Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 11:56

CLLD/ LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

CLLD/ LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 19.2
(Αριθ. πρωτ. 398/25.06.2018 )

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΑΕΝΟΛ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λάρισας είναι το σύνολο των Δήμων Αγιάς , Ελασσόνας , Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου , Φαρσάλων και Λάρισας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας . Κατ' εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.160.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02-07-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10-09-2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΑΕΝΟΛ Α.Ε, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

1η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων 19.2

Αρχεία προς συμπλήρωση και υποβολή από το δικαιούχο με την αίτηση στήριξης

Υποστηρικτικό υλικό αίτηση στήριξης

Ενημερωτικό υλικό προκήρυξης

Θεσμικό πλαίσιο προκήρυξης

Χρήσιμες συνδέσεις