Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2013 10:46

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε. : Δημ.Χ.Βλαχοδήμου 1 – 40200 Ελασσόνα και Σωκράτους 111 - 41336 Λάρισα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.