Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2010 12:39

Εκσυγχρονισμός παραδοσιακής ταβέρνας

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Περιοχή: ΠΟΥΡΝΑΡΙ
  • Πρόγραμμα: ΟΠΑΑΧ Κάτω Ολύμπου - Κισσάβου
  • Είδος Επένδυσης: Εστίαση
  • Επενδυτής: ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
  • Προϋπολογισμός: 90.154,08 €
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24950 - 52180