Η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992, μετά από απόφαση των κυριότερων «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής Ελασσόνας και με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης - υλοποίησης του προγράμματος LEADER για την Επαρχία Ελασσόνας.

Είναι ανώνυμη εταιρεία με αρχικούς μετόχους τους ΟΤΑ της περιοχής Ελασσόνας και Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου (από το 1999 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), φορείς και Συλλόγους της περιοχής. Σήμερα καλύπτει ολόκληρο το Νομό Λάρισας.

Από τον Ιούλιο του 2008 μετατρέπεται πλέον σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχουν επιπλέον η Νομαρχία Λάρισας η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Λάρισας, οι Δήμοι Λακέρειας, Μακρυχωρίου και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Από τον Αύγουστο του 2009 η ονομασία της εταιρείας αλλάζει και γίνεται Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο ''Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.''

Η έδρα της βρίσκεται στην Ελασσόνα αλλά διαθέτει και παράρτημα στη Λάρισα ώστε να εξυπηρετούνται άρτια και οι υπόλοιπες περιοχές του Νομού.

.