Δραστηριότητες

Οι κυριότερες δραστηριότητες της "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.'' από την ίδρυσή της είναι οι παρακάτω :
  • Διαχειρίστηκε με επιτυχία το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόγραμμα LEADER+, ύψους 5.800.000 € , για τις περιοχές Ελασσόνας και Τεμπών – Κισσάβου.
  • Yλοποίησε τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) για το Β.Α. τμήμα του Νομού Λάρισας εγκεκριμένο από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού ύψους περίπου 13.800.000 €, και για την περιοχή Κισσάβου, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, συνολικού ύψους περίπου 12.000.000 €.
  • Εκπόνησε σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο και υλοποίησε σειρά δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις δύο περιοχές ΟΠΑΑΧ που προαναφέρθηκαν.
  • Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ετήσιο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης –ενημέρωσης για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ως πλαίσιο Αναδιάρθρωσης του Αγροτικού Τομέα-κτηνοτροφίας στο Ν. Λάρισας- Προστασία του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος (συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Γεωργίας).
  • Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Hohenheim (Γερμανία), Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο και άλλους εταίρους πρόγραμμα για τη Διαφοροποίηση των καπνοπαραγωγών περιοχών της Ν. Ευρώπης-6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.
  • Ολοκλήρωσε πρόγραμμα INTERREG της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το κάστανο και την αξιοποίηση του, σε συνεργασία με αντίστοιχες περιοχές της Γαλλίας και της Ιταλίας
  • Εκπόνησε τη μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για την περιοχή Κάτω Ολύμπου-Κισσάβου.
  • Συμμετείχε , με καθοριστικό ρόλο, στην εκπόνηση του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΡ», που συντόνισε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση των ζημιών από τον παγετό του 2001 στην περιοχή των Δήμων Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γιάννουλης καθώς και σε πολλά άλλα προγράμματα
  • Διαχειρίστηκε με επιτυχία την Κοινοτική Πρωτοβουλία Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER IΙ για την Επαρχία Ελασσόνας και την περιοχή Τεμπών - Κισσάβου.
  • Διαχειρίστηκε με επιτυχία την Κοινοτική Πρωτοβουλία Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER I, για την Επαρχία Ελασσόνας .