Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2012 13:46

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. – «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας λήξης της υποβολής αιτήσεων-προτάσεων ιδιωτών και Ν.Π.Ι.Δ., στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Leader, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ. όπως αυτή ζητήθηκε μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) Leader και εγκρίθηκε από την ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.Η χορήγηση της παράτασης έγινε μετά από υποβολή αιτημάτων ιδιωτών υποψηφίων επενδυτών και μελετητών, για αδυναμία έγκαιρης συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών λόγω της απεργίας των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΚΕΠ .